Најава на листи предложених награда за високотехнолошка предузећа у округу Сонгјианг у 2019. години

Према духу документа „Дистрикт Сонгјианг о убрзању развоја високотехнолошких предузећа у научно-технолошком коридору Г60“ (Хусонг Фугуи [2019] бр. 23), предлаже се да се обезбеди 2019 Сонгјианг Дистрицт Хигх-тецх Ентерприсе Награда и подршка 524 предузећа. Листа (види прилог за детаље) ће бити објављена и под јавним надзором.

Период оглашавања је 5 радних дана од дана објаве. Ако имате примедбе, обратите се Окружној комисији за науку и технологију са својим правим именом и пружите писмене коментаре.

Контакт број: 37735540 37735547

Прилог: Листа предложених награда за високотехнолошка предузећа у округу Сонгјианг у 2019. години

Одбор за науку и технологију округа Сонгјианг из Шангаја

 

Листа предложених награда за високотехнолошка предузећа у округу Сонгјианг у 2019. години

序号

企业 名称

奖励 类别

奖励 金额 (万元)

1

上海 洞 舟 实业 有限公司

首次 认定

20

2

上 海凯森 环保 科技 有限公司

首次 认定

20

3

昕 沐 化学 科技 有限公司

首次 认定

20

4

存 数据 技术 (上海) 有限公司

首次 认定

20

5

上海 裕 诗 实业 有限公司

首次 认定

20

6

发 之 源 电气 有限公司

首次 认定

20

7

世 禹 精密 机械 有限公司

首次 认定

20

8

费 籁 电气 (上海) 有限公司

首次 认定

20

9

上海 微行 炉 业 有限公司

首次 认定

20

10

上海 东 铁 五金 有限公司

首次 认定

20

11

知 此 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

12

驰 法 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

13

成 峰 流体 设备 有限公司

首次 认定

20

14

宏 端 精密 机械 有限公司

首次 认定

20

15

英 硕 自动化 科技 有限公司

首次 认定

20

16

源 豪 检测 技术 有限公司

首次 认定

20

17

锐 服 环境 科技 有限公司

首次 认定

20

18

上海 傲 工 科技 有限公司

首次 认定

20

19

源 控 自动化 技术 有限公司

首次 认定

20

20

馨 远 医药 科技 有限公司

首次 认定

20

21

鲸 娱乐 设备 (上海) 有限公司

首次 认定

20

22

令 慈 (上海) 自动化 设备 有限公司

首次 认定

20

23

上海 花猫 环境 科技 有限公司

首次 认定

20

24

纺 联 检 (上海) 检验 技术 服务 有限公司

首次 认定

20

25

上海 经 世 电子 有限公司

首次 认定

20

26

品 依 数据 科技 有限公司

首次 认定

20

27

耐 润 工业 设备 (上海) 有限公司

首次 认定

20

28

上 海南 邑 软件 有限公司

首次 认定

20

29

程 富 环境 科技 有限公司

首次 认定

20

30

云 因 系统工程 (上海) 有限公司

首次 认定

20

31

昂伯 (上海) 真空 设备 有限公司

首次 认定

20

32

立新 电器 控制 设备 有限公司

首次 认定

20

33

海基 深 仪器 仪表 有限公司

首次 认定

20

34

上海 长 开 电气 有限公司

首次 认定

20

35

颢 汉 数字 技术 有限公司

首次 认定

20

36

海摩 象 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

37

孚 视 医疗 科技 有限公司

首次 认定

20

38

必 科 净化 设备 (上海) 有限公司

首次 认定

20

39

微 智能 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

40

上海 酬 勤 家俱 有限公司

首次 认定

20

41

海纳科 助剂 有限公司

首次 认定

20

42

联 净化 技术 (上海) 有限公司

首次 认定

20

43

玖 银 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

44

海伽 易 信息 技术 有限公司

首次 认定

20

45

永 育 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

46

古玛 智能 装备 (上海) 有限公司

首次 认定

20

47

上 海格尼特 控制 技术 有限公司

首次 认定

20

48

上 海维努 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

49

上海 樱花 化 研 化工 科技 有限公司

首次 认定

20

50

罗 (上海) 机器人 科技 有限公司

首次 认定

20

51

海 业 机电 设备 有限公司

首次 认定

20

52

印 序 生物 科技 有限公司

首次 认定

20

53

黑 捷 士 电子 有限公司

首次 认定

20

54

上 海多宁 生物 科技 有限公司

首次 认定

20

55

讯 斐 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

56

洁 臣 水处理 设备 有限公司

首次 认定

20

57

砾 烽 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

58

海朗 蔚 环保 科技 有限公司

首次 认定

20

59

海赛林 科技 有限公司

首次 认定

20

60

上海 景仁 医疗 科技 有限公司

首次 认定

20

61

先 码 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

62

上海 天 泽 机电 有限公司

首次 认定

20

63

上海 新 剑 机电 科技 发展 有限公司

首次 认定

20

64

虎 宝 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

65

大 聚 信息 技术 有限公司

首次 认定

20

66

上海 勇 通 市政 工程 维护 有限公司

首次 认定

20

67

天 覆 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

68

光 韵 达 数字 医疗 科技 有限公司

首次 认定

20

69

卡 堂 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

70

上海 斟 众 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

71

得 豆 信息 技术 有限公司

首次 认定

20

72

宗 辰 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

73

上海 佳 力士 机械 有限公司

首次 认定

20

74

上 海拜恩 机械 制造 有限公司

首次 认定

20

75

嘉默 传感 技术 (上海) 有限公司

首次 认定

20

76

一 谈 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

77

明 材 教育 科技 有限公司

首次 认定

20

78

上 海克 立 司 帝 软件 有限公司

首次 认定

20

79

上海 伶 尔 亿 环境 工程 有限公司

首次 认定

20

80

广 亿 信息 技术 有限公司

首次 认定

20

81

迅 志 图像 科技 有限公司

首次 认定

20

82

炉 石 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

83

上海 三 朗纳米 技术 有限公司

首次 认定

20

84

天诚 比 集 科技 有限公司

首次 认定

20

85

视 森 智能 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

86

上海 汉 熵 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

87

上海 楚 岳 实业 有限公司

首次 认定

20

88

临港 至 胜 物 联网 科技 有限公司

首次 认定

20

89

上海 鸿 康 电器 有限公司

首次 认定

20

90

上 海安弗柯林 工业 科技 有限公司

首次 认定

20

91

数 深 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

92

海奥 龙 星 迪 检测 设备 有限公司

首次 认定

20

93

上海 电 姆 机器人 有限公司

首次 认定

20

94

上海 兴 韬 五金 有限公司

首次 认定

20

95

均 诺 汽车 零部件 有限公司

首次 认定

20

96

咖啡 猫 文化 传播 有限公司

首次 认定

20

97

齐 网 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

98

上海 申 菲 激光 光学 系统 有限公司

首次 认定

20

99

聪 巢 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

100

海赫 立 智能 机器 有限公司

首次 认定

20

101

畅 荔 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

102

皋 奋 工业 铝型材 有限公司

首次 认定

20

103

幂 方 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

104

商 赛 科技 发展 有限公司

首次 认定

20

105

昊 量 光电 设备 有限公司

首次 认定

20

106

上海 骑 骠 动物 保健 品 有限公司

首次 认定

20

107

集 承 环保 技术 有限公司

首次 认定

20

108

上海 环 欣诺 机电 设备 制造 有限公司

首次 认定

20

109

海伊川 水 塑料 制品 有限公司

首次 认定

20

110

拓 密封 绝缘 技术 (上海) 有限公司

首次 认定

20

111

消 智能 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

112

豫 源 电力 科技 有限公司

首次 认定

20

113

凯斯 大 岛 精密 电子 制造 有限公司

首次 认定

20

114

新 洲 包装 印刷 有限公司

首次 认定

20

115

漫 (上海) 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

116

明 汽车 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

117

研 材料 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

118

医 贝 激光 技术 有限公司

首次 认定

20

119

上海 理想 万里 晖 薄膜 设备 有限公司

首次 认定

20

120

国 龙 仪器 仪表 有限公司

首次 认定

20

121

铮 信 生物 科技 有限公司

首次 认定

20

122

卡 机器人 制造 (上海) 有限公司

首次 认定

20

123

上海 旭 虹 精密 模具 制造 有限公司

首次 认定

20

124

上 海莫 派 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

125

上 海瑞 起 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

126

上海 安 恪 企业 管理 咨询 有限公司

首次 认定

20

127

上海 佳 谷 模具 有限公司

首次 认定

20

128

航 裕 电源 科技 有限公司

首次 认定

20

129

懒 狐 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

130

以 贤 智能 科技 (上海) 股份有限公司

首次 认定

20

131

德普 家用 电梯 (上海) 有限公司

首次 认定

20

132

楷 威 光电 科技 有限公司

首次 认定

20

133

上 海赛迪斯 环保 科技 有限公司

首次 认定

20

134

帝 帝 (中国) 建筑材料 有限公司

首次 认定

20

135

上海 财 治 食品 有限公司

首次 认定

20

136

骅 骝 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

137

上 海纽贝滋 营养 乳品 有限公司

首次 认定

20

138

上海 云汉 软件 技术 有限公司

首次 认定

20

139

上 海狄兹 精密 机械 股份有限公司

首次 认定

20

140

赛 复 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

141

上海 华 迪 建筑 五金 件 有限公司

首次 认定

20

142

英 盛 分析 仪器 有限公司

首次 认定

20

143

汭 (上海) 自动化 技术 有限公司

首次 认定

20

144

上海 诚 淘 机械 有限公司

首次 认定

20

145

睿 翊 医疗 科技 有限公司

首次 认定

20

146

仕 (上海) 新 能源 科技 有限公司

首次 认定

20

147

新 蕊 光电 科技 有限公司

首次 认定

20

148

帝 安 机械 设备 有限公司

首次 认定

20

149

联 元 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

150

上 海伊 纯 实业 有限公司

首次 认定

20

151

洁 维 生物 工程 有限公司

首次 认定

20

152

上海 洋洋 大多 利 五金 制品 有限公司

首次 认定

20

153

上 海南 库 新 能源 技术 有限公司

首次 认定

20

154

恒 (上海) 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

155

海毓 鸣 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

156

君 信 印 务 有限公司

首次 认定

20

157

上海 舟 润 实业 有限公司

首次 认定

20

158

上海 柳 智 科技 股份有限公司

首次 认定

20

159

神 智能 设备 (上海) 有限公司

首次 认定

20

160

上海 柒 合 城市 家具 发展 有限公司

首次 认定

20

161

乘法 商务 咨询 服务 有限公司

首次 认定

20

162

上 海索鲁 馨 自动化 有限公司

首次 认定

20

163

优 加利 健康 管理 有限公司

首次 认定

20

164

睿 客气 动 技术 有限公司

首次 认定

20

165

上 海普恩海 汇 医学 检验 所 有限公司

首次 认定

20

166

兆 莹 自控 设备 有限公司

首次 认定

20

167

优 也 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

168

上海 中 科 教育 装备 集团 有限公司

首次 认定

20

169

祥 仓 包装 印刷 有限公司

首次 认定

20

170

阅 凡 自动化 科技 有限公司

首次 认定

20

171

旅 展 装饰 科技 有限公司

首次 认定

20

172

工 动力 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

173

上 海泽 厘 精密 机电 科技 有限公司

首次 认定

20

174

贤 日 测控 科技 有限公司

首次 认定

20

175

海岳 源 环境 科技 有限公司

首次 认定

20

176

环 数 信息 技术 有限公司

首次 认定

20

177

进 电子 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

178

华 支 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

179

上 海辛 渐 新 能源 科技 有限公司

首次 认定

20

180

施 依 洛 风机 有限公司

首次 认定

20

181

润 牧 机电 设备 有限公司

首次 认定

20

182

贤 世 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

183

海凯 璟 生物 科技 有限公司

首次 认定

20

184

馨 正 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

185

上海 帝 广 机电 工程 技术 有限公司

首次 认定

20

186

上 海赛奕 机器人 科技 有限公司

首次 认定

20

187

上海 孚 邦 实业 有限公司

首次 认定

20

188

实业 (上海) 有限公司

首次 认定

20

189

康佩思 节能 技术 (上海) 有限公司

首次 认定

20

190

上海 莹亮 照明 科技 有限公司

首次 认定

20

191

恒 脉 陶瓷 技术 有限公司

首次 认定

20

192

上 海思恩 装备 科技 股份有限公司

首次 认定

20

193

上 海艾 骏 机械 有限公司

首次 认定

20

194

珍 (上海) 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

195

海思 彤 科技 发展 有限公司

首次 认定

20

196

上 海戈吉 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

197

袁 拓 自动化 科技 有限公司

首次 认定

20

198

必 趣 医疗 科技 有限公司

首次 认定

20

199

上 海雷林 工业 设备 有限公司

首次 认定

20

200

盛 普 机械 制造 有限公司

首次 认定

20

201

柏格仕 厨卫 有限公司

首次 认定

20

202

上海 东 晟 源 日 化 有限公司

首次 认定

20

203

上海 信 标 机械 有限公司

首次 认定

20

204

上海 求 精 实业 有限公司

首次 认定

20

205

上海 郁 笙 电子 有限公司

首次 认定

20

206

盘 毂 动力 科技 股份有限公司

首次 认定

20

207

上海 春 照 实业 有限公司

首次 认定

20

208

邻 新 能源 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

209

必 尔 生物 工程 (上海) 有限公司

首次 认定

20

210

海达 巧 康 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

211

上海 正 菏 智能 设备 制造 股份有限公司

首次 认定

20

212

上 海艾 澜 达 环保 科技 有限公司

首次 认定

20

213

涵 润 汽车 电子 有限公司

首次 认定

20

214

成 运 医疗 器械 股份有限公司

首次 认定

20

215

中 维 检测 技术 有限公司

首次 认定

20

216

韧 致 医药 科技 有限公司

首次 认定

20

217

机电 (上海) 有限公司

首次 认定

20

218

上海 银 晓 科技 有限公司

首次 认定

20

219

上海 超 彩 油墨 有限公司

首次 认定

20

220

孚 建筑 安全 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

221

上海 宝 时 供应 链 管理 有限公司

首次 认定

20

222

上海 奔 鼎 机电 设备 制造 有限公司

首次 认定

20

223

瑞珂福 (上海) 医疗 用品 有限公司

首次 认定

20

224

上海 樱花 塑料 制品 有限公司

首次 认定

20

225

海瑞 以 森 传感器 有限公司

首次 认定

20

226

海奕 己 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

227

汉 狮 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

228

通 正 铝合金 结构 工程 技术 有限公司

首次 认定

20

229

海卢 宏 精密 机械 有限公司

首次 认定

20

230

锐 伟 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

231

派 诺 化工 科技 有限公司

首次 认定

20

232

上 海佐 尚智诚 产品 品牌 设计 有限公司

首次 认定

20

233

寅 客 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

234

上 海菲 姿 服饰 有限公司

首次 认定

20

235

众 潮 信息 技术 有限公司

首次 认定

20

236

弗 (上海) 技术 服务 有限公司

首次 认定

20

237

科 建 高分子 材料 (上海) 股份有限公司)

首次 认定

20

238

圣 治 光电 科技 有限公司

首次 认定

20

239

乐 荟 包装 印刷 有限公司

首次 认定

20

240

海芮 豪 石油 设备 有限 责任 公司

首次 认定

20

241

儿 谷 (上海) 教育 科技 有限公司

首次 认定

20

242

上 海伯 栎 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

243

携 (上海) 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

244

网 钜 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

245

上海 李氏 复 大 机电 科技 有限公司

首次 认定

20

246

上 海博科尼 制冷 设备 有限公司

首次 认定

20

247

喆 自动化 系统 (上海) 有限公司

首次 认定

20

248

上海 进贤 机电 科技 有限公司

首次 认定

20

249

医 时 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

250

上海 茸 净 环保 有限公司

首次 认定

20

251

海博 栋 化学 科技 有限公司

首次 认定

20

252

异 智能 技术 (上海) 有限公司

首次 认定

20

253

绿 羽 节能 科技 有限公司

首次 认定

20

254

上海 明 励 机械 有限公司

首次 认定

20

255

上海 帆 铭 机械 有限公司

首次 认定

20

256

伟 隆 包装 设备 有限公司

首次 认定

20

257

策 度 自动化 科技 有限公司

首次 认定

20

258

弘 卓 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

259

上海 优异 达 机电 有限公司

首次 认定

20

260

海艾 瓷 传感 科技 有限公司

首次 认定

20

261

力 盛 赛车 文化 股份有限公司

首次 认定

20

262

明 署 科技 发展 有限公司

首次 认定

20

263

执 格 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

264

天 美 天平 仪器 有限公司

首次 认定

20

265

上海 众 新 五金 有限公司

首次 认定

20

266

颀 普 静电 科技 有限公司

首次 认定

20

267

鼎 州 光电 科技 有限公司

首次 认定

20

268

英 弘 教育 培训 股份有限公司

首次 认定

20

269

云 主 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

270

海 梵 控制 系统 有限公司

首次 认定

20

271

上海 云 懋 空气 处理 设备 有限公司

首次 认定

20

272

海曼杰 汽车 精密 零部件 有限公司

首次 认定

20

273

耐 可 艾克 (上海) 涂料 有限公司

首次 认定

20

274

上 海波赫 驱动 系统 有限公司

首次 认定

20

275

豪威 光电子 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

276

科 年 电气 科技 有限公司

首次 认定

20

277

银蛇 (上海) 医疗 科技 有限公司

首次 认定

20

278

上海 梵 思 汽车 技术 服务 有限公司

首次 认定

20

279

风 骊 建材 (上海) 有限公司

首次 认定

20

280

而 科 电 材 (上海) 有限公司

首次 认定

20

281

上海 慈 元 阁 文化 传播 有限公司

首次 认定

20

282

上 海泰尔 包装 材料 有限公司

首次 认定

20

283

美 客 铝 制品 有限公司

首次 认定

20

284

恒 敬 电力 科技 有限公司

首次 认定

20

285

沪 歌 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

286

皓 固 机械 工业 有限公司

首次 认定

20

287

温 亨 电气 设备 有限公司

首次 认定

20

288

上海 星星 橡胶 制品 有限公司

首次 认定

20

289

泉 超 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

290

上 海凯 橙 家具 有限公司

首次 认定

20

291

芙 医药 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

292

上 海凯仕 泵业 集团 有限公司

首次 认定

20

293

上 海普 临 智能 机电 设备 有限公司

首次 认定

20

294

众 冠 智能 设备 有限公司

首次 认定

20

295

裕 继 金属 制品 有限公司

首次 认定

20

296

忆 尧 信息 技术 有限公司

首次 认定

20

297

曌 睿 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

298

高 邦 印刷 材料 有限公司

首次 认定

20

299

上海 具 嘉 电子 有限公司

首次 认定

20

300

大 汇 塑 业 有限公司

首次 认定

20

301

劲 (上海) 自动化 设备 有限公司

首次 认定

20

302

竞 信 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

303

上海 福聚 生 实业 有限公司

首次 认定

20

304

上 海艾 逻 思 智能 设备 有限公司

首次 认定

20

305

海嘉 及 精密 机械 有限公司

首次 认定

20

306

上 海沃凌 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

307

连 聚 (上海) 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

308

海伽 誉 生物 科技 有限公司

首次 认定

20

309

骋 筑 燃气 技术 有限公司

首次 认定

20

310

鼎 湘 自动化 科技 有限公司

首次 认定

20

311

上 海昭 能 坤 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

312

卫 岚 电子 科技 股份有限公司

首次 认定

20

313

上海 皓 腾 模型 有限公司

首次 认定

20

314

海杰邦 塑料 五金 制品 有限公司

首次 认定

20

315

海利 霸 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

316

妙 声 力 仪表 有限公司

首次 认定

20

317

上海 凝 兰 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

318

简 视 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

319

启 呈 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

320

光 华国瑞 物 联网 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

321

绍德 环保 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

322

起 锐 自动化 设备 有限公司

首次 认定

20

323

小 螺钉 互联网 科技 有限公司

首次 认定

20

324

移 鸿 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

325

劲 亚 (上海) 机械 有限公司

首次 认定

20

326

上海 弘 业 涂料 科技 发展 有限公司

首次 认定

20

327

上 海隆 满 电子 有限公司

首次 认定

20

328

上 海舒森 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

329

上海 拼 历 客 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

330

昶 义 自动化 设备 有限公司

首次 认定

20

331

通 芮斯克 土木工程 技术 有限公司

首次 认定

20

332

司 模具 技术 (上海) 有限公司

首次 认定

20

333

伦 豪斯 机械 (上海) 有限公司

首次 认定

20

334

上海 珍 诚 机械 有限公司

首次 认定

20

335

洲 源 (上海) 环境 科技 有限公司

首次 认定

20

336

达 文化 传媒 (上海) 有限公司

首次 认定

20

337

巨 蕴 网络 科技 有限公司

首次 认定

20

338

祥 饮 (上海) 实业 有限公司

首次 认定

20

339

超星 实业 有限公司

首次 认定

20

340

上海 智慧 圆 科普 教育 设备 有限公司

首次 认定

20

341

上海 力 佳 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

342

海凌 晗 电子 科技 有限公司

首次 认定

20

343

矽 展 智能 科技 有限公司

首次 认定

20

344

新 玖 金属 制品 有限公司

首次 认定

20

345

海泰 屹 信息 技术 有限公司

首次 认定

20

346

茸 勍 机械 设备 有限公司

首次 认定

20

347

元 睿 (上海) 科技 有限公司

首次 认定

20

348

上海 巨 昂 实业 有限公司

首次 认定

20

349

易 (上海) 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

350

脉 泽 光电 科技 有限公司

首次 认定

20

351

峰峦 实业 有限公司

首次 认定

20

352

上海 复 坤 电子 有限公司

首次 认定

20

353

上海 世 岚 精密 模具 科技 有限公司

首次 认定

20

354

钜 岭 工业 自动化 有限公司

首次 认定

20

355

松江 飞 繁 电子 有限公司

重新 认定

5

356

威士 精密 工具 (上海) 有限公司

重新 认定

5

357

易 能源 技术 (集团) 有限公司

重新 认定

5

358

普利 生 机电 科技 有限公司

重新 认定

5

359

上海 积 成 慧集信 息 技术 有限公司

重新 认定

5

360

海希迈 机电 设备 制造 有限公司

重新 认定

5

361

工业 包装 材料 (上海) 有限公司

重新 认定

5

362

春 黎 电子 实业 有限公司

重新 认定

5

363

上 海莱 帝 科技 有限公司

重新 认定

5

364

赫 盛 光电 (上海) 有限公司

重新 认定

5

365

上 海索达 传动 机械 有限公司

重新 认定

5

366

科 弦 精密 工具 有限公司

重新 认定

5

367

艺 (上海) 包装 制品 有限公司

重新 认定

5

368

海诺雅克 电气 有限公司

重新 认定

5

369

五 腾 金属 制品 有限公司

重新 认定

5

370

本 智能 机电 (上海) 股份有限公司

重新 认定

5

371

上海 汇聚 自动化 科技 有限公司

重新 认定

5

372

工 生物 工程 (上海) 股份有限公司

重新 认定

5

373

海康 赛 制冷 设备 有限公司

重新 认定

5

374

网 鱼 信息 科技 有限公司

重新 认定

5

375

上 海森 中 电器 有限公司

重新 认定

5

376

工 (上海) 挖掘机 制造 有限公司

重新 认定

5

377

慧 镕 电子 系统工程 股份有限公司

重新 认定

5

378

上 海博 迅 医疗 生物 仪器 股份有限公司

重新 认定

5

379

海艾 乐 影像 材料 有限公司

重新 认定

5

380

复 盛 实业 (上海) 有限公司

重新 认定

5

381

海摩特威尔 自控 设备 工程 股份有限公司

重新 认定

5

382

龙 工 (上海) 叉车 有限公司

重新 认定

5

383

上海 宏 桐 实业 有限公司

重新 认定

5

384

上 海欣诺 通信 技术 股份有限公司

重新 认定

5

385

上海 航天 精密 机械 研究所

重新 认定

5

386

上 海纳恩 汽车 技术 有限公司

重新 认定

5

387

海芬 能 自动化 设备 有限公司

重新 认定

5

388

正泰 自动化 软件 系统 有限公司

重新 认定

5

389

非 众 制冷 设备 有限公司

重新 认定

5

390

上海 法 信 机电 设备 制造 有限公司

重新 认定

5

391

艾 密 (上海) 科技 有限公司

重新 认定

5

392

上海 天一 高 德 机电 实业 有限公司

重新 认定

5

393

允 英 医疗 科技 有限公司

重新 认定

5

394

上海 共 久 电气 有限公司

重新 认定

5

395

上 海迪凯 标识 科技 有限公司

重新 认定

5

396

上海 永明 机械 制造 有限公司

重新 认定

5

397

海朗 惠 包装 机械 有限公司

重新 认定

5

398

上海 万 雍 科技 股份有限公司

重新 认定

5

399

立 司 帝 控制 系统 (上海)

重新 认定

5

400

江 衡 软件 科技 有限公司

重新 认定

5

401

知 普 信息 科技 有限公司

重新 认定

5

402

上海 世 德 子 汽车 零部件 有限公司

重新 认定

5

403

上 海伊 新 环保 科技 发展 有限公司

重新 认定

5

404

虏 伯 家用 电梯 (上海) 有限公司

重新 认定

5

405

龙胜 实业 有限公司

重新 认定

5

406

三 克 激光 科技 有限公司

重新 认定

5

407

上海 玉 丹 药业 有限公司

重新 认定

5

408

上 海昱 章 电气 成套 设备 有限公司

重新 认定

5

409

海瑞 翊 信息 科技 有限公司

重新 认定

5

410

沪 通 企业 集团 有限公司

重新 认定

5

411

智 觉 光电 科技 有限公司

重新 认定

5

412

尚 实 能源 科技 有限公司

重新 认定

5

413

励 精 科技 (上海) 有限公司

重新 认定

5

414

海威泽尔 机械 设备 制造 有限公司

重新 认定

5

415

逊 自动化 科技 (上海) 有限公司

重新 认定

5

416

钢结构 建筑 系统 (上海) 股份有限公司

重新 认定

5

417

海福 精 特 金属 装饰 材料 有限公司

重新 认定

5

418

上 海博 阳 新 能源 科技 股份有限公司

重新 认定

5

419

上海 益 通 科技 有限公司

重新 认定

5

420

迩 徕 德 电力 设备 (上海)

重新 认定

5

421

国 纪 电子 材料 有限公司

重新 认定

5

422

上海 国 龙 生物 技术 集团 有限公司

重新 认定

5

423

海邦 中 高分子 材料 股份有限公司

重新 认定

5

424

上海 悦 瑞三维 科技 股份有限公司

重新 认定

5

425

上 海奥 星 制药 技术 装备 有限公司

重新 认定

5

426

仓 (上海) 通信 器材 有限公司

重新 认定

5

427

聚 威 工程塑料 (上海) 有限公司

重新 认定

5

428

大 工 科技 (上海) 有限公司

重新 认定

5

429

乾 承 机械 设备 有限公司

重新 认定

5

430

海米 飞 网络 科技 有限公司

重新 认定

5

431

攀 (上海) 机械 设备 有限公司

重新 认定

5

432

海康特 环保 科技 发展 有限公司

重新 认定

5

433

缘 脉 环境 科技 有限公司

重新 认定

5

434

福莱 网络 科技 (上海) 有限公司

重新 认定

5

435

上海 边 光 实业 有限公司

重新 认定

5

436

乐 纯 生物 技术 有限公司

重新 认定

5

437

耸 智 信息 科技 有限公司

重新 认定

5

438

中 联 重 科 桩 工 机械 有限公司

重新 认定

5

439

诺 测量 仪表 (上海) 有限公司

重新 认定

5

440

上海 咏 姿 时装 有限公司

重新 认定

5

441

上海 仪 达 空调 有限公司

重新 认定

5

442

上 海吉 控 传动系统 有限公司

重新 认定

5

443

一 德 电气 科技 有限公司

重新 认定

5

444

腾 会展 科技 (上海) 有限公司

重新 认定

5

445

美 谱 达 仪器 有限公司

重新 认定

5

446

精 浜 传动 设备 有限公司

重新 认定

5

447

上海 阳 关 网络 信息 技术 有限公司

重新 认定

5

448

海史肯 图 信息 技术 有限公司

重新 认定

5

449

机 (上海) 精密 工具 有限公司

重新 认定

5

450

上海 合 既得 动 氢 机器 有限公司

重新 认定

5

451

纬 而 视 科技 股份有限公司

重新 认定

5

452

灿 态 信息 技术 有限公司

重新 认定

5

453

尔森 电气 保护 系统 (上海) 有限公司

重新 认定

5

454

扬 盛 印 务 有限公司

重新 认定

5

455

海松 耐 智能 设备 有限公司

重新 认定

5

456

亿 诺 焊接 科技 股份有限公司

重新 认定

5

457

天 (上海) 新 材料 有限公司

重新 认定

5

458

始建 华 建材 (上海) 有限公司

重新 认定

5

459

海埃科 燃气 测控 设备 有限公司

重新 认定

5

460

海卓 昕 瑞 供应 链 管理 有限公司

重新 认定

5

461

朗 (上海) 电 塑 科技 有限公司

重新 认定

5

462

佳 鹭 新型 建材 有限公司

重新 认定

5

463

数 恩 电气 科技 有限公司

重新 认定

5

464

上 海沃勒 起重 设备 有限公司

重新 认定

5

465

上海 联 泰 科技 股份有限公司

重新 认定

5

466

上 海思 客 琦 自动化 工程 有限公司

重新 认定

5

467

上海 意 迪尔 科技 股份有限公司

重新 认定

5

468

锐 信息 科技 (上海) 有限公司

重新 认定

5

469

塑 尔 热流道 电气 有限公司

重新 认定

5

470

健 麾 信息 技术 股份有限公司

重新 认定

5

471

兆 力 电器 制造 有限公司

重新 认定

5

472

茨 (上海) 医药 设备 科技 有限公司

重新 认定

5

473

上 海诺狄 生物 科技 有限公司

重新 认定

5

474

克拉 电子 有限公司

重新 认定

5

475

丰 汉 电子 (上海) 有限公司

重新 认定

5

476

晶华 胶粘 新 材料 股份有限公司

重新 认定

5

477

绿 泽 生物 科技 有限 责任 公司

重新 认定

5

478

仰 康 智能 科技 股份有限公司

重新 认定

5

479

海邦 文 电子 科技 有限公司

重新 认定

5

480

上海 芯 圣 电子 股份有限公司

重新 认定

5

481

九 高 节能 技术 股份有限公司

重新 认定

5

482

海雅 宸 照明 电器 有限公司

重新 认定

5

483

上海 友 浦 塑胶 有限公司

重新 认定

5

484

久 壬 信息 科技 有限公司

重新 认定

5

485

天 信 网络 科技 股份有限公司

重新 认定

5

486

伉 达 软件 技术 有限公司

重新 认定

5

487

海克 络 蒂 材料 科技 发展 有限公司

重新 认定

5

488

上 海威茨 堡 电梯 有限公司

重新 认定

5

489

上海 冠 驰 汽车 安全 技术 有限公司

重新 认定

5

490

上海 江南 制药 机械 有限公司

重新 认定

5

491

易 视 计算机 科技 股份有限公司

重新 认定

5

492

正 诚 机电 制造 有限公司

重新 认定

5

493

鑫 毅 交通 工业 有限公司

重新 认定

5

494

上海 海蛟 交通 设备 有限公司

重新 认定

5

495

御 胜 信息 科技 股份有限公司

重新 认定

5

496

佳 佳 (上海) 汽车 电子 设备 有限公司

迁入 高 企

20

497

上海 百 力 格 生物 技术 有限公司

迁入 高 企

20

498

上海 仪 电 物理 光学 仪器 有限公司

迁入 高 企

20

499

上 海仁基 互联网 科技 股份有限公司

迁入 高 企

20

500

紫 通 信息 科技 有限公司

迁入 高 企

20

501

海莱 慎 生物 科技 有限公司

迁入 高 企

20

502

上 海贝塔 建筑 科技 有限公司

迁入 高 企

20

503

致 研 智能 科技 有限公司

迁入 高 企

20

504

戴天智 能 科技 (上海) 有限公司

迁入 高 企

20

505

上海 恒润 申 启 展览 展示 有限公司

迁入 高 企

20

506

上 海欧 畅 新 材料 科技 有限公司

迁入 高 企

20

507

祥 过滤 设备 (上海) 有限公司

迁入 高 企

20

508

上海 竖排 网络 科技 有限公司

迁入 高 企

20

509

(上海) 物 联网 科技 有限公司

迁入 高 企

20

510

国 龙 生物 科技 有限公司

迁入 高 企

20

511

景 真 信息 科技 股份有限公司

迁入 高 企

20

512

语 路 医疗 科技 有限公司

迁入 高 企

20

513

上海 英 波 声学 工程 技术 股份有限公司

迁入 高 企

20

514

扬 基 电子 科技 有限公司

迁入 高 企

20

515

融 康 汽车 设计 有限公司

迁入 高 企

20

516

仪 电 分析 仪器 有限公司

迁入 高 企

20

517

上海 景 好 建筑工程 有限公司

迁入 高 企

20

518

上海 海 越 赛尔 自动化 科技 有限公司

迁入 高 企

20

519

华 全能 自控 设备 (上海) 股份有限公司

迁入 高 企

20

520

上海 常住 体育运动 咨询 有限公司

迁入 高 企

20

521

大 因 多媒体 技术 有限公司

迁入 高 企

20

522

固 好 包装 机械 有限公司

迁入 高 企

20

523

良 治 电器 技术 有限公司

迁入 高 企

20

524

上海 鼎天 时尚 科技 股份有限公司

迁入 高 企

20


Време објављивања: 10-2020. Августа